Законодавча і нормативна база

Закони України

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 •  Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text

 • Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» (затверджене наказом Мініс­терства освіти і науки України від 23.03.2005 №178) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0178290-05#Text

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

 •  Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00#Text

 • Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни – наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94#Text

 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257290-03#Text

 • Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711)  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-393290-09#Text

 • Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 №1/9-165) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-165290-09#Text

 •  Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена наказом Міністерства освіти України від 28.10.2008 №985) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0985729-08#Text

 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене) (затверджений наказом Міністерства освіти України від 11.09.2002 №509)  https://ips.ligazakon.net/document/MUS19330

 • Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059736-12#Text

 • Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2011 №1/9-114)  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-114736-11#Text

 •  Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1070290-10#Tex

 • Професійний стандарт «керівник (директор) закладу дошкільної освіти»  https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijnij-standart-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти Українивід 07.05.2007 №1/9-263) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-263290-07#Text

 • Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-389736-11#Text

 • Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-393290-09#Text

Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

 • Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/826-2002-%D0%BF#Text

 •  Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 року №432/496)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05#Text

 • Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05#Text

 •  Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-05#Text

 • Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-05#Text

 • Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1092-05#Text

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 • Закон України «Про дитяче харчування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-16#Text

 • Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 24 березня 2021 р. № 305 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

 • Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text

 • Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2918-14#Text

 • Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF#Text

 • Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-2002-%D0%BF#Text

 • Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-05#Text

 • Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2006 №620/563)  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0620290-06#Text

 •  Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0639-02#Text

 • Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06#Text

 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗУ від 24.03.2016 р. № 234 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

 • ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text

 

Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

 • Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05#Text

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і “науки України від 27.08.2004 №1/9-438) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306290-05#Text

 • Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-413736-12#Text

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

Нормативні документи