Мета методичної роботи:

Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

Напрямки методичної роботи:

– підвищення соціально-психологічної культури педкадрів;

– удосконалення педагогічної майстерності;

– сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової культури;

– розвиток спеціальних умінь і навичок.

Головними завданнями діяльності методичної роботи ЗДО є:

– підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

– вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

– сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

– підтримка ділового тонусу педагогів;

– стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

– створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання

– оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду.

 

Принципи методичної роботи:

– педагогічна співпраця з педагогом.

– робота в режимі довіри, доброзичливості.

– творча атмосфера, стимулювання творчої активності.

– принцип допоміжно-регулювального контролю.

– надання вихователю права вибору.

– системність методичних заходів.

– принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні.

– систематична допомога.

– випереджуючий характер методичної роботи

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми роботи:

Колективні:

– інструктивно-методичні наради;

– педагогічні ради;

– педагогічні читання;

– теоретичні семінари;

– семінари-практикуми;

– колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

– методичні об’єднання вихователів дошкільних груп;

– робота творчих груп;

– консультації

Індивідуальні:

– наставництво;

– самоосвіта;

– взаємовідвідування;

– робота над проблемними питаннями;

– атестація.